charter woningbouwers

Een woning bouwen is een heel avontuur. Om de rit vlot te laten verlopen en onaangename verrassingen te voorkomen, is de juiste bouwpartner essentieel. Een goede leidraad is alvast het Charter der Woningbouwers, een kwaliteitslabel voor eerlijk, betrouwbaar en degelijk bouwen.

Wat is het Charter der Woningbouwers?

Een goede bouwpartner is er een die op een eerlijke manier een kwalitatieve woning bouwt volgens de regels van de kunst. Dat is ook de stelregel van het Charter.

Een groep bouwondernemingen richtte het door de overheid officieel erkende kwaliteitslabel op. Elke aannemer in het Charter verplicht zich ertoe een aantal garanties te bieden:

  1. Een technisch, economisch en financieel gezonde onderneming zijn
  2. De wettelijke belangen van de bouwheer naleven
  3. In het geval van een ernstig conflict met de bouwheer, bijvoorbeeld over de toepassing van de wet-Breyne, wordt eerst geprobeerd het geschil op te lossen via een neutrale bemiddelaar.

 

Charter der Woningbouwers

Concreet betekent dit dat de bouwfirma aan een aantal verplichtingen is gebonden wat betreft: prijs, uitvoeringstermijnen, voorschotregeling, factuurbetalingen en garanties.

Wat zijn de voordelen van het Charter?

Er zijn op een aantal belangrijke vlakken duidelijke voordelen aan bouwen met een bouwbedrijf dat verbonden is aan het Charter.

Vaste prijs

Iets waar Sibomat prat op gaat: als bouwheer weet u op voorhand de kostprijs van uw woning, nog voor de eerste spadesteek.

Voorschot

U betaalt maximaal 5 procent van het contractbedrag als voorschot.

Factuurbetalingen

Wanneer de werken begonnen zijn, krijgt u tussentijdse facturen voor de uitgevoerde werken. Vanaf dan betaalt u geen voorschotten meer en betaalt u dus alleen wat effectief is uitgevoerd.

Oplevering

Er wordt gewerkt met een voorlopige én definitieve oplevering.

Bij de voorlopige oplevering – bij het einde van de werken en de overhandiging van de sleutel – wordt nagegaan of de werken conform het lastenboek en de plannen zijn gebeurd. De bouwheer, aannemer en architect zijn aanwezig en kunnen opmerkingen maken. Op dit moment kunt u concreet een termijn afspreken waarbinnen eventuele problemen of gebreken moeten worden opgelost.

De definitieve oplevering vindt een jaar later plaats. Als op dit moment de woning helemaal in orde is, wordt op dat moment de bouwpartner ontslagen van zijn verplichtingen tegenover de bouwheer. Als alle gebreken nog niet verholpen zijn, kunt u de definitieve oplevering weigeren.

Waarborg

De aannemer stelt een financiële waarborg in. Zo geniet u de absolute zekerheid dat uw woning volledig afgewerkt wordt volgens de voorwaarden die in het contract werden vastgelegd.

Het verschil met de wet-Breyne

Het Charter is in essentie een bescherming voor de bouwheer. Datzelfde geldt ook voor de wet-Breyne. Die laatste komt vanuit de overheid, het Charter werd opgericht door de Federatie van Algemene Bouwaannemers.

Een bouwbedrijf hoeft echter niet geregistreerd te zijn bij het Charter om toch gebruik te kunnen maken van de wet-Breyne.

Wanneer u in zee gaat met een bouwbedrijf dat lid is van het Charter, gelden alle bovenstaande voordelen en garanties. Als het bouwbedrijf aangesloten is bij het Charter, verbindt het zich ertoe een strikte toepassing van de wet-Breyne na te leven.

100% voltooiingswaarborg

Er gelden dus beschermingen die u als bouwheer een zo vlekkeloos mogelijk bouwparcours proberen te garanderen.

Zelfs wanneer u werkt met niet-erkende aannemers – vaak projectontwikkelaars – is er een bescherming: de voltooiingswaarborg.

Dat betekent dat de bank de verplichtingen van de aannemer overneemt wanneer die er zelf niet meer kan aan voldoen, bijvoorbeeld bij een faillissement.

Zo’n voltooiingswaarborg biedt in feite de beste bescherming voor de bouwheer. In het geval van een faillissement legt de bank de financiële middelen op tafel om de resterende werken te laten uitvoeren. U betaalt de facturen dan aan de bank.

De waarborg van het Charter of de wet-Breyne daarentegen levert geen zekerheid op voltooiing van het gebouw en is bedoeld voor gebreken die na oplevering moeten hersteld worden.

Daarom biedt Sibomat – een erkend aannemer – ook een 100% voltooiingswaarborg, bovenop de wet-Breyne en het Charter der Woningbouwers. Bij ons heeft u dus 100% garantie dat uw woning altijd volledig wordt afgewerkt.

Waarom kiezen voor Sibomat?

1. Ervaren partner

We hebben al veertig jaar ervaring als houtskeletbouwbedrijf. In die tijd schonken we 28.000 personen een warme thuis.

2. Vaste prijs naar uw budget

Offertes worden gemaakt op uw maat, volgens uw budget. Geen verrassingen, wel financiële gemoedsrust.

3. Woning op maat…

Of laat u verleiden door onze inspiratiewoningen. De flexibiliteit van houtskeletbouw trekken we door in onze werkwijze. Het gaat tenslotte om uw droomhuis.

4. Alles onder één dak

We volgen uw project van A tot Z: ontwerp, studie, budgettering, productie, montage en oplevering. Het grote voordeel aan alle kennis en expertise onder één dak? Vlotte communicatie.

5. Duurzame, gezonde woning

Hout is een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Daarbovenop bouwt u met houtskeletbouw makkelijk een energievriendelijke woning.

Bouwen op maat met Sibomat

Sibomat bouwt op uw maat: van ruwbouw tot een volledig afgewerkte woning. Lees hier meer wat dat precies betekent.