de notaris en uw bouwplannen

U heeft een bouwgrond gekocht. Eerst en vooral: proficiat! U heeft zich vervolgens misschien al deze vraag gesteld: wat nu? De eerstvolgende stap is op naar de notaris. Aan bouwen zelf hangen geen notariële kosten vast, maar bij de aankoop van een bouwgrond wel. Om u helemaal voor te bereiden op uw bezoek aan de notaris, geeft Sibomat u graag enkele tips en tricks.

Wat doet de notaris?

De notaris is de persoon die de verkoopakte opstelt. De eigendomsoverdracht van een bouwgrond is namelijk pas rechtsgeldig na het ondertekenen van die akte. Daarom is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht.

Wanneer de notaris inschakelen?

Meestal gaat men pas naar de notaris na het sluiten van een compromis met de verkoper. Toch kan het interessant zijn nog voor de compromis een notaris in te schakelen. Hij kijkt namelijk alle gegevens na, zoals onder meer erfdienstbaarheden en of de verkoper wel degelijk de eigenaar is.
Als u de verkoopscompromis wel al getekend heeft, mogen er maximaal vier maanden zijn tussen het ondertekenen van die compromis en het ondertekenen van de notariële akte.

Hoeveel kost een notaris?

Ten eerste moet men registratierechten betalen. Die bedragen 10% (groot beschrijf). Soms heeft men recht op een klein beschrijf (dan bedragen de registratiekosten maar 5%), maar alleen wanneer het gaat om de aankoop van uw eerste woning in België het onroerend goed een maximaal kadastraal inkomen van 745 euro heeft, als u geen, één of twee kinderen ten laste hebt. (Opgelet: het KI stijgt als u meer kinderen heeft, zo is het 845 euro bij drie of vier kinderen). Dit is de regeling voor Vlaanderen. In Brussel gaat het nog net iets anders.
 
Daarbovenop betaalt men ook het ereloon van de notaris. Dat is wettelijk vastgelegd volgens een schaal en kan men hier berekenen. Deze kosten moeten worden betaald voor u de akte ondertekent.

Wat kan een notaris nog voor u betekenen?

Hypothecaire lening: De meeste mensen gaan een hypothecaire lening aan wanneer ze een bouwgrond kopen. Die lening moet ook geschreven worden door de notaris. Dat moet gebeuren voor het ondertekenen van de notariële akte, wanneer er geld geleend wordt voor de aankoop van de bouwgrond of woning. Opgelet: ook daar zijn kosten aan verbonden!
 
Beding van aanwas: Een beding van aanwas bepaalt dat wanneer u samen met uw partner, die met u zal samenwonen in het onroerend goed, een eigendom koopt en wanneer een van de twee overlijdt, de langstlevende het aandeel van de overleden persoon krijgt. Men staat dus zijn deel van de eigendom af aan de overblijvende partner. Dit is interessant voor ongehuwde samenwonenden, omdat zij niet automatisch van elkaar erven zoals gehuwden.
 
U kan steeds uw notaris contacteren voor meer informatie.

Bouwen op maat met Sibomat

Sibomat bouwt op uw maat: van ruwbouw tot een volledig afgewerkte woning. Lees hier meer wat dat precies betekent.