Omgevingsvergunning

2018 luidt heel wat veranderingen in voor bouwers. Zo gaat het nieuwe S-peil in en ook de omgevingsvergunning wordt van kracht. De omgevingsvergunning moet het aanvragen van een bouwvergunning efficiënter en korter maken. Maar wat betekent dat concreet voor u?

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is een combinatie van:

  • de stedenbouwkundige vergunning (ook bekend als bouwvergunning), die moest worden aangevraagd onder meer door bouwers en verbouwers. Na een periode van uithangen op uw eigendom en een eventueel openbaar onderzoek konden de bouwwerken van start gaan.
  • de verkavelingsvergunning, die nodig was om een grond in meerdere loten op te splitsen. Voor het verkavelen van gronden is voortaan ook een omgevingsvergunning nodig, maar eentje specifiek voor het verkavelen van gronden.
  • de milieuvergunning, die zelden moet worden aangevraagd voor een gemiddelde particuliere woning.

Omgevingsvergunning
Afbeelding: omgevingsloket.be

De aanvraag voor de omgevingsvergunning verloopt via één loket, het loket voor omgevingsvergunningen of kortweg het omgevingsloket. Na de aanvraag vindt één openbaar onderzoek en één adviesronde plaats, gevolgd door één beslissing. Op die manier moet het proces vlotter verlopen.

Waar moet ik op letten?

U moet nu op slechts één plek nog een aanvraag indienen. Het digitaal loket voor bouwaanvragen (DBA), waar de vroegere stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, neemt geen nieuwe dossiers aan.

Als u een bouwaanvraag voor 2018 indiende die volledig en ontvankelijk werd verklaard, wordt uw dossier nog wel opgevolgd door het DBA.

Bouwaanvragen die voor 2018 werden ingediend en die onontvankelijk of onvolledig werden verklaard, moeten opnieuw worden ingediend en dat via het omgevingsloket.

De adviesverlening en behandeling van de dossiers verloopt voortaan compleet digitaal. Dat betekent vooral extra werk voor de architect.

Papieren dossiers zullen gedigitaliseerd worden en het is in principe niet langer toegestaan om een dossier op papier in te dienen. Toch gelden enkele uitzonderingen. Bij twijfel kunt u terecht bij uw gemeente.

Ook is in sommige gevallen helemaal geen vergunning nodig. Dan volstaat een melding.

De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd over het algemeen binnen de drie maanden afgehandeld. Afhankelijk van de aanvraag en de complexiteit van het dossier kan dat bij de omgevingsvergunning wat langer duren. Maar bij eenvoudige dossiers, omdat het deel van de milieuvergunning vaak wegvalt, kan dat net een kortere vergunningsprocedure betekenen.

Wat kan ik doen?

De aanvraag voor een omgevingsvergunning verloopt grotendeels via de architect. Kies er dus eentje die ervaring heeft met vergunningsaanvragen en die overweg kan met het Omgevingsloket. Uw bouwfirma kan u bijstaan bij het kiezen van een goede architect. Ook Sibomat adviseert u graag.

Een vergunning is uiteraard vitaal voor uw bouw. Neem daarom de tijd om er met uw architect over te praten. Ook al in de ontwerpfase. De kans wordt zo immers groter dat uw vergunningsaanvraag vanaf de eerste keer wordt goedgekeurd.

Ook uw bouwpartner kan u bijstaan bij het proces. Wanneer u bijvoorbeeld sleutel-op-de-deur bouwt met Sibomat, kunt u rekenen op begeleiding doorheen uw bouwavontuur. Volledige vrijheid, met steun waar nodig.

Download hier onze brochures

Opmerkingen
var onloadCallback_674 = function () { var windowwidth = window.innerWidth; if (windowwidth < 520) { grecaptcha.render('html_element_@(recaptchaId)', { 'size': 'compact', 'sitekey': '6LczI5IbAAAAAJcIv3jusS9h2E4L1CFa4qc6QgiF', 'theme': 'light' }); } else { grecaptcha.render('html_element_674', { 'size': 'normal', 'sitekey': '6LczI5IbAAAAAJcIv3jusS9h2E4L1CFa4qc6QgiF', 'theme': 'light' }); } }; let recaptcha_674 = null let parent_674 = null let oldWidth__674 = null function loadCaptcha() { recaptcha_674 = document.getElementById("html_element_674"); parent_674 = recaptcha_674.parentNode; oldWidth = window.innerWidth; } function resizeCaptcha() { var width = window.innerWidth; if (width <= 520 && oldWidth_674 > 520) { parent_674.removeChild(recaptcha_674); let html_element = document.createElement('div'); html_element.id = "html_element_674"; parent_674.appendChild(html_element); recaptcha_674 = html_element; grecaptcha.render('html_element_674', { 'size': 'compact', 'sitekey': '6LczI5IbAAAAAJcIv3jusS9h2E4L1CFa4qc6QgiF', 'theme': 'light' }); } else if (width > 520 && oldWidth_674 <= 520) { parent_674.removeChild(recaptcha_674); let html_element = document.createElement('div'); html_element.id = "html_element_674"; parent_674.appendChild(html_element); recaptcha_674 = html_element; grecaptcha.render('html_element_674', { 'size': 'normal', 'sitekey': '6LczI5IbAAAAAJcIv3jusS9h2E4L1CFa4qc6QgiF', 'theme': 'light' }); } oldWidth_674 = width; } window.addEventListener('DOMContentLoaded', loadCaptcha); window.addEventListener('resize', resizeCaptcha);