Op een groot stuk land ligt een oude, vervallen hoeve. De eigenaar besliste om alles af te breken en te vervangen door een nieuwe woning. Een verstandige keuze want de nieuwe hoeve voldoet aan de strengste energienormen. Op die manier is deze klaar voor de toekomst. Bekijk hieronder enkele voor foto's en later enkele foto's van het nieuwe resultaat. 

Oude situatie

window.onload = function(){ const scrollElements = document.querySelectorAll(".vertical-divider-line-animated"); const elementInView = (el, scrollOffset = 0) => { const elementTop = el.getBoundingClientRect().top; return ( elementTop <= ((window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) - scrollOffset) ); }; const displayScrollElement = (element) => { element.classList.add("scrolled"); }; const handleScrollAnimation = () => { scrollElements.forEach((el) => { if (elementInView(el, 100)) { displayScrollElement(el); } }) } window.addEventListener('scroll', () => { handleScrollAnimation(); })}

Nieuwe situatie na afbraak

Download uw brochure - Sloop en Heropbouw 2024

Afbraakwerken afbraak en heropbouw