De beste bouwgrond ligt onder oude woningen, daarvan is deze realisatie een mooi voorbeeld. Deze bouwheer kocht een oude herberg op een mooi stuk grond. Door de vervallen toestand bleek afbreken en vervangen door een nieuwe woning de beste keuze. 

Oude herberg voor afbraak

window.onload = function(){ const scrollElements = document.querySelectorAll(".vertical-divider-line-animated"); const elementInView = (el, scrollOffset = 0) => { const elementTop = el.getBoundingClientRect().top; return ( elementTop <= ((window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) - scrollOffset) ); }; const displayScrollElement = (element) => { element.classList.add("scrolled"); }; const handleScrollAnimation = () => { scrollElements.forEach((el) => { if (elementInView(el, 100)) { displayScrollElement(el); } }) } window.addEventListener('scroll', () => { handleScrollAnimation(); })}

Opbouwen van de nieuwe woning na afbraak

Download uw brochure - Sloop en Heropbouw 2024

Afbraakwerken afbraak en heropbouw