BEN-woning

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal (BEN) gebouwd worden. Maar wat betekent die strikte richtlijn voor u? En moet u er nu al rekening mee houden?

 

BEN komt eraan, geen paniek!

Vanaf 2021 is een nieuwe EU-richtlijn van toepassing met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen. Die EPBD-richtlijn (staat voor Energy Performance of Buildings Directive) legt op dat voortaan alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal, of BEN, moeten zijn.

BEN-woningen, laat ons het daar over hebben, verbruiken bijzonder weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De weinige energie die ze toch nodig hebben halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen.

Een BEN-woning biedt beslist een aantal heel interessante voordelen. Zo zorgt een BEN-woning voor meer wooncomfort door minder warmteverlies en tocht. Vermits u hoofdzakelijk groene energiebronnen moet gebruiken bent u meteen ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is goed voor de portemonnee én bovendien leuk voor het klimaat. En precies omdat de woning zo energie-efficiënt is zal de energiefactuur nog een pak lager uitvallen dan nu.

Stel dat u uw woning na 2021 onverhoopt in de markt wil zetten, dan is ze meteen meer waard dan niet-BEN woningen, vermits ze aan de allerlaatste eisen zal voldoen. Daarbij maken een aantal maatregelen het nu al interessant om BEN te overwegen. Zo biedt de Vlaamse overheid u via uw netbeheerder een premie indien uw woning een K-peil van 30 of lager heeft. Daarnaast geniet u vijf jaar lang van 100% korting op de onroerende voorheffing. Er zijn momenteel zelfs al enkele banken die een extra voordelig bouwkrediet bieden voor BEN-projecten.

 

Hoe BEN moet het zijn?

Om helemaal in orde te zijn met de nieuwe BEN-richtlijnen moet een woning aan 7 vereisten voldoen. Het goede nieuws is dat dat met de technologie van vandaag al perfect mogelijk is:

1. Een E-peil, kleiner of gelijk aan 30

Het E-peil geeft de energetische prestatie van een gebouw aan. Daarbij wordt rekening gehouden met isolatie, verwarming, ventilatie en oriëntatie. Hoe lager de score, hoe minder energie u verbruikt. 1 op 25 Vlaamse woningen voldeed in 2012 al aan deze eis.

2. Het K-peil moet kleiner of gelijk zijn aan 40

Het K-peil zegt hoe energiezuinig uw woning precies is. Dat berekent men aan de hand van de U-waarden van de afzonderlijke delen van de constructie (dak, ramen, vloeren, muren, …) Hoe beter uw woning geïsoleerd wordt, hoe lager het K-peil. In Vlaanderen moeten alle nieuwbouwwoningen sinds 2012 al voldoen aan een maximum K-peil van 40.

3. Umax voor constructiedelen

De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C bedraagt. Voor daken, buitenmuren, beglazing, deuren en poorten verandert er voor ons niets, want onze regelgeving valt al ruim binnen de limieten. Enkel voor vloeren en vensters zijn de BEN-vereisten strenger dan wat er vandaag bij ons al gevraagd wordt.

4. De netto-energiebehoefte voor verwarming moet kleiner of gelijk zijn aan 70 kWh/m2

Geen probleem hier, deze eis geldt nu al.

5. Het risico op oververhitting moet beperkt worden

De oververhittingsindicator voor BEN-woningen is kleiner dan 6.500 Kh. Ook deze eis geldt nu al. De indicator wordt enkel iets anders berekend.

6. Verplichte ventilatie

BEN-woningen moeten ventilatievoorzieningen krijgen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010. Deze vereiste geldt nu ook al.

7. Er moet een minimumaandeel aan hernieuwbare energie zijn

Een BEN-woning moet haar energie voor het grootste deel uit hernieuwbare energie voorzien. Om dat te bewerkstelligen kan u kiezen uit de volgende opties:

U kunt kiezen voor:

  • een zonneboiler voor de productie van warm water
  • een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen) voor de opwekking van electriciteit
  • een warmtepomp als hoofdverwarming
  • een biomassa-installatie als hoofdverwarming
  • een aansluiting op een net voor stadsverwarming- of koeling
  • een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen de eigen provincie

Of u produceert zelf een bepaalde minimumwaarde aan hernieuwbare energie door een combinatie van bovenstaande opties.

Zoals u ziet is het vandaag perfect mogelijk om helemaal BEN te bouwen. Belangrijk is om dit al van bij het ontwerp van de woning in gedachten te houden.

Belangrijkste gevolg: u bespaart vanaf dag 1 een serieus bedrag op uw energiefactuur.  

Slim bouwen met Sibomat

Bouw slim én toekomstgericht met Sibomat, in minder dan een jaar in uw droomwoning.