Sta even stil bij de mogelijkheid van een frisse start - een woning die precies aansluit bij jouw behoeftes en dit op een goedgelegen bouwgrond. Maar voordat u van start gaat, zijn er enkele cruciale stappen die u moet nemen.

Van het verkrijgen van de juiste vergunningen tot het navigeren door fiscale voordelen, de wereld van sloop en heropbouw kan zowel uitdagend als lonend zijn.

Afbraakwerken afbraak en heropbouw
Sloop En Heropbouw Realisatie

Download uw brochure - Sloop en Heropbouw 2024

Welke vergunningen voor sloop en heropbouw ? 

Voordat u begint met sloop en heropbouw, is het cruciaal om de juiste vergunningen te verkrijgen. Dit omvat zowel een sloopvergunning als een bouwvergunning.

Zorg ervoor dat uw project voldoet aan alle lokale bouwvoorschriften en milieunormen om vertragingen en boetes te voorkomen. Het is aan te raden om samen te werken met een ervaren architect of planner die bekend is met de lokale regelgeving.

Welke werken vallen onder 6 btw sloop en heropbouw?

Als u overweegt een woning af te breken en te herbouwen, moet deze reconstructie plaatsvinden op hetzelfde kadastrale perceel als het oorspronkelijke gebouw. Dit kan een gebouw zijn met elke functie — een woning, garage, magazijn, of zelfs een kantoor — zolang het maar een vaste constructie is die aan de grond verbonden is. De grootte van de nieuwe constructie hoeft niet overeen te komen met die van het oorspronkelijke gebouw. 

De nieuwe woning thuis mag een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m² hebben. Deze oppervlakte omvat alle woonruimtes zoals de keuken, woonkamer, slaapkamers en eventueel bewoonbare zolder. Ruimtes die tot 50% van deze oppervlakte voor beroepsdoeleinden gebruikt worden, worden ook meegeteld. Bovendien is het niet toegestaan om de bewoonbare oppervlakte binnen de eerste vijf jaar na bouw te vergroten.

Het 6% btw voor nieuwbouw geldt alleen voor de woning of het appartement waarin u zelf gaat wonen en die hoofdzakelijk voor privégebruik dient. U mag een deel van de woning voor beroepsdoeleinden gebruiken, maar niet het gehele pand. Verder moet het uw enige woning zijn, waarbij woningen of appartementen waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent, niet meetellen voor dit voordeel.

Bezit u momenteel nog een andere woning? U kunt alsnog profiteren van het verlaagde btw-tarief, mits u deze woning verkoopt binnen het kalenderjaar na het jaar waarin uw nieuwe woning voor het eerst wordt gebruikt.

Het is cruciaal te begrijpen dat dit verlaagde tarief alleen geldt voor de woning zelf; voor andere constructies blijft het standaardtarief van 21% van kracht. Verder is het essentieel dat u uw domicilie onmiddellijk registreert in de nieuwe woning, aangezien het verlaagde tarief niet van toepassing is op woningen die worden verhuurd.

Verblijf minimaal 5 jaar in uw nieuwe woning

Om te genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%, is het essentieel dat u minimaal vijf jaar in uw nieuw opgebouwde woning blijft wonen. Mocht u binnen deze termijn verhuizen of de woning verkopen, dan wordt u mogelijk gevraagd de ontvangen belastingvoordelen terug te betalen.

Is sloop en heropbouw voor iedereen mogelijk? 

De koper moet een natuurlijke persoon zijn, gedomicilieerd in de residentiële woning. Het verlaagde tarief geldt niet wanneer de woning wordt doorverhuurd aan derden, tenzij het om sociaal verhuur gaat.

Dit voordeel is beschikbaar voor aannemers die sloop- en heropbouwwerken factureren aan natuurlijke personen. Bouwpromotoren die nieuwbouwwoningen verkopen aan particulieren komen ook in aanmerking, op voorwaarde dat de bouwvergunning is afgegeven vóór juli 2023 en de facturering plaatsvindt uiterlijk op 31 december 2024.

De afbraak en heropbouw door één bouwfirma? 

Dat klopt! Profiteer van een verlaagd btw-tarief door uw sloop- en bouwproject toe te vertrouwen aan één bouwonderneming. Hoewel deze hoofdaannemer onderaannemers mag inschakelen, is het belangrijk dat alle officiële transacties tussen de hoofdaannemer en u als eindklant plaatsvinden om in aanmerking te komen voor het 6% tarief. 

Sibomat neemt deze rol van A tot Z op zich en zorgt voor een naadloze coördinatie van uw project. Als enig aanspreekpunt voor uw volledige bouwtraject, van de initiële sloop tot de uiteindelijke heropbouw, garanderen we dat alle vereisten voor het verlaagde btw-tarief worden nageleefd.

De volledige renovatie zou ons veel te duur uitvallen. Een sloop en heropbouw bleek voor ons de ideale oplossing!

∼ Greet en Bart

 

 

 sibomat woning in opbouw zolder

Klinkt sloop en heropbouw als muziek in de oren?

Heeft u toch nog wat vragen? Of wenst u een specifiek project te bespreken? Onze bouwadviseurs staan klaar, net als de koffie. We bespreken graag de mogelijkheden en geven u een zicht op het kostenplaatje, met een vrijblijvende offerte. Neem contact op en bouw met ons aan uw toekomst.

 

Interesse in sloop en heropbouw? Contacteer ons!

Sloop Heropbouw Oude Woning