bouwen met houtskeletbouw

Houtskeletbouw is al een hele tijd razend populair in o.a. Scandinavië en de Verenigde Staten. Maar ook bij ons wint deze methode aan populariteit. Geschat wordt dat in België jaarlijks 2.000 woningen, een 8% van de totale nieuwbouw, uit hout worden opgetrokken. 83% daarvan maken gebruik van houtskeletbouw. En daar zijn hele goede redenen voor.

Houtskeletbouw: duurzaam, ecologisch én goed voor de portemonnee

Hout is een natuurlijk materiaal dat bovendien ook natuurlijk regenereert. Het is daarnaast ook heel energiezuinig, zowel in productie als in onderhoud. Dat maakt dat hout(skelet)bouw in onze contreien snel als een modefenomeen wordt aanzien, met sleutelwoorden als ‘gezonder leven’ of ‘dichterbij de natuur.’ Maar er zijn veel meer redenen om houtskeletbouw in overweging te nemen.

Licht en luchtig

In houtskeletbouw wordt enkel het geraamte van het huis uit hout opgetrokken. Daartussen komt niet-dragend materiaal. Dat kan steen zijn maar natuurlijk ook gewoon meer hout. Doordat het materiaal zo licht is heeft een huis in houtskeletbouw minder fundering nodig en is het ook makkelijk op hellende of minder dragende grond te plaatsen.
De lichtheid van materiaal en constructie laten trouwens ook heel wat architecturale creativiteit toe.

Energiezuinig door perfecte isolatie

Hout is op zich al een goede isolator.

BIJ GELIJKE DIKTE IS HOUT ZES MAAL ISOLERENDER DAN BAKSTEEN EN MAAR LIEFST 15 MAAL ISOLERENDER DAN BETON.

Het houten geraamte laat daarnaast bijzonder veel plaats voor isolerende materialen. Daardoor werkt het heel energiebesparend, met een energieverbruik dat 60 à 70% zuiniger is dan bij een traditionele woning.

De wetgever zegt bovendien sinds begin 2012 dat nieuwbouwwoningen maximaal een K-peil van 40 mogen halen. Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van de woning en wordt berekend aan de hand van de U-waarde (simpel gezegd: hoeveel warmte verloren gaat) in de verschillende onderdelen van de constructie zoals dak, raam, vloer, muur, …

Met houtskeletbouw haalt u eenvoudig een K-peil van 30, dus ruim onder de limiet. Die isolatie is trouwens ook voor praktische redenen nodig, want zo’n huis warmt heel makkelijk op, maar is moeilijker af te koelen, zodat isolatie, zonnewering en een goede ventilatie onontbeerlijk zijn. Hout absorbeert bovendien vrij goed geluid zodat, met een beetje extra isolatie, de akoestiek zowel voor u als voor uw buren prettig blijft.

Duurzaam en gezond

Hout is een duurzaam, natuurlijk en gezond materiaal. Het bevat geen gevaarlijke of toxische producten en is niet onderhevig aan electromagnetische vervuiling. De luchtkwaliteit is dan ook optimaal.

Snel en soepel

Houtskeletbouw is heel snel. Omdat het een droge bouwtechniek betreft zijn er geen droogtijden en is de ruwbouwfase van het huis een heel pak korter dan bij traditionele bouw.
De ruimte tussen het geraamte wordt daarbij niet enkel met isolatie opgevuld maar laat ook heel veel flexibiliteit en snelheid toe bij het aanleggen van alle mogelijke nutsleidingen.

Bovendien wordt een huis in houtskeletbouw minutieus gepland en is het rechtzetten van het geraamte enkel nog uitvoerend werk. Daar waar in traditionele bouw vaak nog op de bouwvloer beslissingen genomen moeten worden of aanpassingen worden uitgevoerd is dat met houtskeletbouw absoluut niet het geval.

Waarom u beter nu al voor houtskeletbouw kiest?

Zoals u ziet biedt houtskeletbouw een heel aantal praktische voordelen. Maar daarnaast sluit de filosofie ervan ook nauw aan bij de tijdsgeest én de veranderende wetgeving.

Zo is er in Vlaanderen de EPB-regelgeving die bouwers moet aanzetten om energiezuinig te bouwen. Dat kadert in een algemenere regelgeving om onze collectieve CO2-uitstoot te verminderen. Dus als nieuwbouwkandidaat moet u al aan een heel aantal regels voldoen, en daar biedt houtskeletbouw zeker een antwoord op.

En de prijs?

Voor het prijsverschil hoeft u houtskeletbouw niet meteen links te laten liggen. Houtskeletbouw kan iets duurder uitvallen, vooral door de veelheid aan isolatie die nodig is. Die duurdere isolatie zorgt wel al vanaf dag 1 voor een enorm terugverdieneffect.

ZOALS WE EERDER AL AANHAALDEN KAN U REKENEN OP EEN ENERGIEBESPARING VAN 60 TOT 70%.

Dat merkt u meteen in uw energiefacturen. Maar ook op lange termijn is houtskeletbouw interessant. Door de hoge isolatiescore is uw woning immers future-proof en zal ze ook meer waard zijn mocht u ze ooit terug in de markt zetten.

Slim bouwen met Sibomat

Bouw slim én toekomstgericht met Sibomat, in minder dan een jaar in uw droomwoning.