Wil je besparen op je volgende bouwproject? Met ingang van januari 2024 ondergaan de regels rond het gunstige btw-tarief van 6% voor nieuwbouw belangrijke wijzigingen.

Of u nu een particulier bent die droomt van een nieuwe start of een bouwpromotor die zich voorbereidt op veranderingen, het is cruciaal om op de hoogte te zijn van wat er verandert. Lees verder en ontdek hoe u kunt profiteren van deze fiscale voordelen voordat het te laat is.

Wat is de 6% BTW-regeling? 

De 6% BTW-regeling is een fiscaal voordeel in België dat een verlaagd BTW-tarief van 6% toestaat op bepaalde nieuwbouwprojecten, met name na sloop en heropbouw van woningen. Dit is bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en draagt bij aan stedelijke vernieuwing. Voor 2024 gelden specifieke voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

Door het verlaagde BTW-tarief van 6% in plaats van het standaardtarief van 21%, kan u aanzienlijk besparen op de totale kosten van hun nieuwbouwwoning. Deze besparing kan de aankoopprijs direct verlagen, wat de woning betaalbaarder maakt.

Download uw brochure - Sloop en Heropbouw 2024

Wat met nieuwbouw aan 6% BTW vanaf januari 2024?

Voor de sloop en de heropbouw van één of meerdere woningen geldt al sinds enkele jaren een verlaagd btw-tarief van 6%. Dat tarief was enkel geldig voor particulieren en rechtspersonen en privéwoningen die in één van de 32 grootstedelijke gebieden gelegen zijn. Aan deze maatregel waren geen sociale voorwaarden gekoppeld.

Normaal zou deze maatregel al eind 2022 vervallen, maar werd verlengd tot 31 december 2023. Sinds 1 januari 2024 zijn andere regels van toepassing.

Sloop En Heropbouw Sibomat

De voorwaarden voor sloop en heropbouw? 

De gunstmaatregel verdwijnt dan wel voor bouwpromotoren, als particulier kunt u hier nog steeds van genieten. De beperking van deze maatregel tot de 32 centrumsteden vervalt eveneens. Sinds 1 januari 2024 geldt dit wanneer u afbreekt en heropbouwt op eender welke plek in ons land, mits u als bouwheer voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De nieuwe woning of het nieuw appartement hoeft niet te worden heropgebouwd op exact dezelfde plaats als het afgebroken gebouw, maar wel op hetzelfde kadastraal perceel.
  • Het voordeel geldt voor kleine en middelgrote woningen met een bewoonbare oppervlakte van maximum 200 m², ongeacht het type van woning (viergevelwoning, rijhuis, appartement of wooneenheid in een geïntegreerd project van gemeenschappelijk wonen).
  • Binnenmuren, garages, badkamers, wc's, wasplaats, bergplaats, trappen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolder worden niet als bewoonbare oppervlakte meegerekend bij woningen. Bij appartementen worden enkel de privatieve delen in beschouwing genomen, niet de gemeenschappelijke ruimtes zoals inkom, trappenhal, garages, kelder,…
  • Gebruikt u de nieuwe woning ook als handelspand of voert u er een economische activiteit uit, dan mogen de woonvertrekken en het economisch gedeelte samen maximum 200 m² groot zijn. Waarbij de oppervlakte van de woonruimte altijd groter moet zijn dan de oppervlakte van de ruimte voor het uitoefenen van een economische activiteit.

 

Overgangsregeling voor bouwpromotoren tot eind 2024

Het voordelige BTW-tarief wordt sowieso volledige stopgezet voor bouwpromotoren die dus nieuwwoningen op de markt brengen, maar tot 31 december '24 wordt in een overgangsregeling voorzien.

Die houdt in dat je nog wel kan genieten van 6% btw voor alle werkzaamheden gefactureerd tot eind '24 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning vóór 1 juli '23 werd ingediend.

Bij Sibomat hebben we nog 1 project dat hiervoor in aanmerking komt, namelijk ons project in Lede waar nog 1 unit te koop staat. Snel beslissen is hier de boodschap.

De volledige renovatie zou ons veel te duur uitvallen. De afbraak en heropbouw bleek voor ons de ideale oplossing!

∼ Greet Rouffaer en Bart De Bondt

 

 

 sibomat woning in opbouw zolder

Interesse in afbraak en heropbouw? Contacteer ons!

Sloop Heropbouw Oude Woning