U droomt van een nieuwbouwwoning, maar bent benieuwd naar het kostenplaatje? Op de vraag hoeveel een woning de dag van vandaag kost, hebben wij helaas geen pasklaar antwoord omdat dit afhangt van heel wat factoren.

Een belangrijk onderdeel van uw totale woningbudget wordt sowieso bepaald door de aankoop van uw bouwgrond. Laat u echter niet alleen leiden door de prijs van de grond, maar let ook op de valkuil van mogelijks duurdere fundering op een goedkopere grond en op extra kosten zoals notaris en architect.

We zetten graag een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij zodat u een beter zicht hebt op het totaalbudget.

Klassieke Bouwstijl Realisatie 40

Hoe de waarde van bouwgrond berekenen?

Aangezien bouwgrond schaarser wordt, is de prijs ervan de laatste jaren enorm toegenomen. Check daarom zeker of de vraagprijs wel marktconform is. De immobiliënwebsites geven een goede indicatie van de gangbare grondprijzen.

Volgende zaken bepalen mee de prijs van uw bouwgrond:

1. Ligging

De prijs van de grond hangt altijd af van de locatie. Zijn er scholen, winkels, sportinfrastructuur in de nabijheid en is het perceel vlot bereikbaar? Deze factoren maken de grond fel gegeerd en bijgevolg ook duurder.

2. Oriëntatie

Veel kandidaat-bouwers willen zuidwest-oriëntatie, maar ook een noord-oriëntatie laat een terras toe met een west- of oost-oriëntatie waar het aangenaam vertoeven is.

3. Staat van de bodem

Vraag het OVAM-bodemattest op. Dit geeft aan of de grond ooit vervuild was en al dan niet gesaneerd werd of nog te saneren is. 

Een sanering hoeft trouwens geen obstakel te zijn, want u kan de verwachte kostprijs in mindering brengen als u een bod uitbrengt.

4. Kwaliteit van de grond

De substantie van de grond (leem, zand, klei, …) heeft een invloed op de sterkte én dus ook de kostprijs van de funderingen.

Een minder draagkrachtige grond blijft wel interessant, want u kunt er bijvoorbeeld een houtskeletbouwwoning op bouwen die sowieso minder zwaar is.

Twijfelt u over de draagkracht van de grond, dan raden wij een grondsondering aan.

5. Eventuele niveauverschillen

Check ook of er niveauverschillen aanwezig zijn op het perceel. Als de grond moet opgehoogd worden of er moet een kelder komen, betekent dat een substantiële meerprijs tijdens de werken.

6. Aanwezige nutsvoorzieningen

Ga na of alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn. In het geval van een verkaveling wordt dat vermeld op de verkavelingsvergunning. Dit kan ook worden nagevraagd bij de desbetreffende maatschappijen. U vindt deze info op de website van de gemeente.

7. Eventuele rooi- of afbraakwerken

Moeten er veel bomen of oude constructies (schuren, dierenhokken, …) verwijderd worden voor de bouw van start kan gaan? Ook deze werken brengen een meerkost met zich mee.

afbraak en heropbouw

Nu bouwgronden schaarser worden, loont het ook de moeite om toch eens na te denken over de piste van afbraak en heropbouw. De beste bouwgronden liggen nu onder de reeds aanwezige woningen, vaak op zeer goede locaties. 

Bij Sibomat zijn wij specialist in afbraak en heropbouw in houtskelet. En met het Sibomat Afbraak & Heropbouw draaiboek doen we dat bijzonder snel. Wij breken de bestaande woning voor u af en bouwen op de grond een nieuwe, energiezuinige houtskeletwoning waarmee u klaar bent voor de toekomst.

 

window.onload = function(){ const scrollElements = document.querySelectorAll(".vertical-divider-line-animated"); const elementInView = (el, scrollOffset = 0) => { const elementTop = el.getBoundingClientRect().top; return ( elementTop <= ((window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) - scrollOffset) ); }; const displayScrollElement = (element) => { element.classList.add("scrolled"); }; const handleScrollAnimation = () => { scrollElements.forEach((el) => { if (elementInView(el, 100)) { displayScrollElement(el); } }) } window.addEventListener('scroll', () => { handleScrollAnimation(); })}

Welke voorschriften moet ik naleven?

Hebt u bouwgrond op het oog, ga dan zeker ook na wat de geldende bouwvoorschriften zijn. Daarin staat beschreven wat op een bouwgrond kan en mag, bijvoorbeeld wat betreft de garage (vrijstaand of in het gebouw opgenomen), hoe hoog u kan/moet bouwen, de vorm van het dak, …

Ga na of de verkoper in regel is met de belastingen en of er geen schulden gelden op de bouwgrond. In de notariële verkoopakte wordt dit vermeld als ‘voor vrij en onbelast’.

Check ook of er recht van opstal is. Dat is het recht om tijdelijk (maximaal vijftig jaar) in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben.

Gaat u effectief over tot de aankoop van de grond? Ga dan wel nog even na of er opschortende voorwaarden in het contract staan zoals het verkrijgen van een lening of de garantie dat er geen bouwovertredingen op de grond rusten?

Tip: Bekijk uw grond op Geopunt. Zo kunt u de perceelgrenzen, omgeving en overstromingsgevoeligheid nakijken. Klik op ‘Basiskaart, luchtfoto en adres’, vervolgens op ‘Basiskaarten’ en vink de eerste optie aan.

 

Slim bouwen - Sibomat houtskeletbouw

Vergeet andere extra kosten niet

Hou er ook rekening mee dat u registratierechten en notariskosten moet betalen bij aankoop van een bouwgrond.  

Ga zeker ook eens langs bij de gemeente om na te gaan of er geen bezwarende omstandigheden, zoals bouwverplichting, erfdienstbaarheid, bodemverontreiniging, … aan de grond verbonden zijn.

Wat kost een architect?

Wie bouwt met Sibomat kan een architect naar keuze aanstellen of kan zich door ons laten adviseren qua architect. Onze bouwadviseur brengt u dan in contact met een architect die vertrouwd is met houtskeletbouw en die aansluit bij uw stijlvoorkeuren.

Het voordeel van de samenwerking met een door ons aanbevolen architect, is dat de samenwerking doorgaans vlotter verloopt en alle partijen tijd winnen.  Bovendien is de verloning voor een aanbevolen architect aanzienlijk gunstiger.

De verloning van een architect is doorgaans een overeengekomen percentage op de totale bouwkost. Het percentage wordt bepaald door de complexiteit van het project en de reputatie van de architect. Doorgaans schommelen deze percentages tussen 7 à 12%. Een andere optie is een vast bedrag te onderhandelen met de architect.

Kiest u voor de formule sleutel-op-deur, dan zorgt Sibomat voor werfcoördinatie en werfleiding. Wij werken ook steeds met vaste partners voor veiligheidscoördinatie, EPB-certificatie en blower door-test. Kiest u binnen deze formule voor een architect, u aanbevolen door Sibomat, dan worden deze bovenvermelde kostenposten uit de architectenopdracht gehaald en daalt ook de prijs voor uw architect.

Na een eerste verkennend gesprek kan onze bouwadviseur u zeker adviseren welk architectenbudget u moet voorzien.

Klaar voor uw bouwavontuur?

Voldoet uw grond aan alle eisen en is de prijs correct, dan kan uw bouwavontuur starten. Kom zeker eens vrijblijvend langs bij Sibomat.

Wij zijn al meer dan 45 jaar koploper in energiezuinige houtskeletbouw. We beschikken bovendien over een eigen studiebureau dat uw project tot in de puntjes voorbereid. Onze bouwadviseurs begeleiden u bovendien van begin tot eind. Ook wanneer u nog op zoek bent naar die perfecte bouwgrond.

Download hier onze brochure

Sibomat brochure mockup